วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565

 ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน. ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 

ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th