วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565

 #สาระน่ารุ้ 📢

เข้าหน้าร้อนเต็มตัวแล้ว🌞 เห็นทีต้องเตรียมตั้งรับกับอากาศร้อนให้พร้อม รายละเอียดเพิ่มเติม
 

 

ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานการประชุม ร่วมกับ กอ.รมน.จว.พังงา สหวิชาชีพ และส่วนราชการในพื้นที่ รายละเอียดเพิ่มเติม


 

วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565

ศปป.2 กอ.รมน. ลงพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 4 สย.1 มอบนโยบายการปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม) งานการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหมู่บ้านตามชายแดน ประจำปีงบประมาณ 2565 (CORE VILLAGE) รายละเอียดเพิ่มเติม


วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565

ศปป.2 กอ.รมน. ลงพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 4 สย.1 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหมู่บ้านตามชายแดน ประจำปีงบประมาณ 2565 (CORE VILLAGE) องค์กรเผชิญภัยคุกคามหมู่บ้าน(องค์กรผู้ใหญ่), ชมรมเยาวชนอาสาพัฒนาหมู่บ้าน(องค์กรเด็ก) รายละเอียดเพิ่มเติม

  

วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565

 ศปป.2 กอ.รมน. เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรู้เท่าทันการค้ามนุษย์ ของ กอ.รมน. จ.นครราชสีมา และจ.สุรินทร์ ณ รร.เฮอร์มิเทจ อ.เมืองนครราชสีมา รายละเอียดเพิ่มเติม