วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

วันที่ 27 ก.ค. 66 ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ข้าราชการ กอ.รมน. ร่วมพิธี เพิ่มเติม

   วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2566


ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน. ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 23 – 29 กรกฎาคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

👉 ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. ร่วมคณะทำงานตรวจติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา โดยมี นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้นำคณะฯ เพิ่มเติม

   


วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมและตรวจติดตาม การดำเนินงามตามแผนงาน/โครงการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด การพัฒนาพื้นที่ และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่เกาะกูด เพิ่มเติม

   

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ศปป.2 กอ.รมน. จัดการประชุมติดตามผลการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมืองห้วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม 

   


วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ผอ.สปส.ศปป.2 กอ.รมน. พร้อมคณะฯ ร่วมเป็นวิทยากร ตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมืองด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ บางพลัด กทม. เพิ่มเติม

   วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ศปป.2 กอ.รมน. จัดการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการผู้หลบเข้าเมืองและผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปี 66 ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพิ่มเติม

   


 

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์
ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th
ระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2566