วันอังคารที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. และคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจติดตาม และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานตามภารกิจการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ได้มอบหมายให้ ชพส.1101-1107, ชบข.1101-1102  กอ.รมน.ภาค 1 สย. 1 กกล.บูรพา รายละเอียดเพิ่มเติมวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. และคณะทำงาน ลงพื้นที่จ.กาญจนบุรี พร้อมทั้งเดินทางเข้าพบ  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเยี่ยมคำนับ และหารือข้อราชการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาระกิจของหน่วย ณ ห้องประชุมศาลากลาง จว.ก.จ. รายละเอียดเพิ่มเติมวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับปัญหา และข้อขัดข้องในการสกัดก้ันและปราบปรามการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงมาตรการการแก้ไขปัญหาการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติมวันปันสุข ปันน้ำใจ สร้างรอยยิ้ม 

รายละเอียดเพิ่มเติมวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564

 ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. และคณะฯ เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เพื่อเยี่ยมคำนับ และหารือข้อราชการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาระกิจของหน่วย ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา รายละเอียดเพิ่มเติม

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564

 วันปันสุข ปันน้ำใจ สร้างรอยยิ้ม

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. ได้นำอาหารจาก #ครัวสโมสรกองทัพบก ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา มามอบให้กับกำลังพล ศปป.2 กอ.รมน. รายละเอียดเพิ่มเติมผอ.ศปป.2 กอ.รมน. และคณะฯ เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเพื่อเยี่ยมคำนับ และหารือข้อราชการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาระกิจของหน่วย ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดพัทลุง รายละเอียดเพิ่มเติมวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. และคณะฯ เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อเยี่ยมคำนับ และหารือข้อราชการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาระกิจของหน่วย ณ ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา รายละเอียดเพิ่มเติมวันพุธที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. และคณะฯ เดินทางลงพื้นที่ จ.สมุทรสาคร เพื่อตรวจเยี่ยมสถานประกอบการฯ และประชุมติดตามแรงงานต่างด้าวช่วงสถานการณ์ COVID-19 และการขับเคลื่อนกลไกงานแอพพลิเคชัน CFW (ระบบจัดเก็บข้อมูลแรงงานต่างด้าว) รายละเอียดเพิ่มเติม
ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. และคณะฯ เดินทางลงพื้นที่ จ.สมุทรปราการ เพื่อตรวจเยี่ยมสถานประกอบการฯ และเป็นประธานการประชุมติดตามแรงงานต่างด้าวช่วงสถานการณ์ COVID-19 และการขับเคลื่อนกลไกงานแอพพลิเคชัน CFW (ระบบจัดเก็บข้อมูลแรงงานต่างด้าว) รายละเอียดเพิ่มเติมผอ.ศปป.2 กอ.รมน. และคณะฯ เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเพื่อเยี่ยมคำนับ และหารือข้อราชการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาระกิจของหน่วย ณ ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี รายละเอียดเพิ่มเติมวันอังคารที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. และคณะฯ เดินทางตรวจเยี่ยมในพื้นที่ กอ.รมน. ภาค 3 สย.2 (กกล.ผาเมือง) ด้านอำเภอชายแดน จว.เชียงราย รวมถึงการมอบแนวทางการปฏิบัติงาน รายละเอียดเพิ่มเติมวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. และคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมในพื้นที่ กอ.รมน. ภาค 3 สย.1 (กกล.นเรศวร) ด้านอำเภอชายแดน จว.ตาก รวมถึงการมอบแนวทางการปฏิบัติงาน รายละเอียดเพิ่มเติมวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. และคณะ ได้ร่วมทำกิจกรรม CSR โดยการนำอาหาร และของใช้ที่จำเป็นไปมอบให้กับ ชาวชุมชนอำเภอลำลูกกา จ.ปทุมธานี จำนวน 100 ชุด และได้เป็นประธานการประชุมมอบแนวทางการดำเนินงานตามแผนงานของหน่วยงานให้กับ กอ.รมน.จ.ปทุมธานี รายละเอียดเพิ่มเติม

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. มอบเครื่องอุปโภค (น้ำยาปรับผ้านุ่ม, ยาสระผม, น้ำยาล้างจาน) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ลดค่าใช้จ่ายในการครองชีพ ให้กับกำลังพล รายละเอียดเพิ่มเติม
ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. ประดับเครื่องหมายยศ และให้โอวาทแสดงความยินดี กับ กำลังพล ศปป.2 กอ.รมน. จำนวน 2 นาย รายละเอียดเพิ่มเติมผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมสรุปสถานการณ์และผลการปฏิบัติที่สำคัญประจำวัน (MB) ผ่านระบบ VTC ณ ห้องประชุม สบข.กอ.รมน. รายละเอียดเพิ่มเติมวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ผอ.ศปป.2 ฯ เข้าร่วมประชุมสรุป สถานการณ์และผลการปฏิบัติที่สำคัญประจำวัน (MB) ผ่านระบบ VTC ณ ห้องประชุม ศปป.2  รายละเอียดเพิ่มเติมวันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. และคณะ เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เพื่อเยี่ยมคำนับ และหารือข้อราชการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาระกิจของหน่วย ณ ห้องรับรองสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี รายละเอียดเพิ่มเติมวันอังคารที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. และคณะ เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เพื่อเยี่ยมคำนับ และหารือข้อราชการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาระกิจของหน่วย ณ ห้องรับรองสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัดเลย รายละเอียดเพิ่มเติมวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564

วันปันสุข ปันน้ำใจ สร้างรอยยิ้ม

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. ได้นำหน้ากากอนามัย และน้ำดื่ม มามอบให้กับกำลังพล ศปป.2 กอ.รมน. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และลดค่าใช้จ่ายในการครองชีพ รายละเอียดเพิ่มเติมวันพุธที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานมอบนโยบายการปฏิบัติงาน งานป้องกัน และแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว ผู้หลบหนีเข้าเมือง และการค้ามนุษย์ รายละเอียดเพิ่มเติม ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นผู้แทน ลธ.กอ.รมน. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (คบต.)ครั้งที่ 4/2564 รายละเอียดเพิ่มเติมวันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. มอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่ รอง ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. ที่เข้ารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ฯ (รายละเอียดเพิ่มเติม)