วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563

ผอ.ศปป.2. กอ.รมน. กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศ พ.อ.พิเศษ และร่วมแสดงความยินดีให้กับ พ.อ.อรุณ แก้วพวง (เพิ่มเติม)วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563

 ผอ.ศปป.๒ กอ.รมน. เป็นประธานในการปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานของ ชวกม. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ โรงแรมดี วารี จอมเทียน บีช พัทยา จ.ชลบุรี (เพิ่มเติม) 

วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย (เพิ่มเติม) 

วันอังคารที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2563

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. และคณะ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันยาเสพติด ครั้งที่ 2/2563 (เพิ่มเติม) 

 ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมกำหนดหมู่บ้านเป้าหมาย การจัดกำลังของชุดปฏิบัติการ ชพส. และ ชบข. ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม)


 ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมสรุปสถานการณ์ด้านการข่าวประจำวัน กอ.รมน. (เพิ่มเติม)
วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานในการแถลงผลการสัมมนาและเป็นประธานในพิธีปิดการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการแก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มแรงงานต่างด้าว (เพิ่มเติม)


วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย และผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งทางบก และทางทะเล ในพื้นที่ กอ.รมน. จังหวัดภูเก็ต (เพิ่มเติม)


วันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563

 ผอ.ศปป.๒ กอ.รมน. และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย และผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งทางบก และทางทะเล ในพื้นที่ กอ.รมน. จังหวัดกระบี่ (เพิ่มเติม)