ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ข่าวปลอม อย่าแชร์! ❌ รัฐบาลปรับเพิ่มการจัดเก็บ VAT หรือภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็น 10% . ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูล เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง รัฐบาลปรับเพิ่มการจัดเก็บ VAT หรือภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็น 10% ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ . จากกรณีที่มีการแชร์ข้อความว่า มีการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม จากเดิม 7% เป็น 10% นั้น รายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุม นขต.กอ.รมน. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันนี้ (๒๕ มี.ค. ๖๔) เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต. ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. ได้กล่าวว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ได้จัดการประชุมหน่วยขึ้นตรง กอ.รมน. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา (รายละเอียดเพ่ิมเติม)
กอ.รมน. โดย สำนักงานเลขานุการ กอ.รมน. ได้จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑ ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค ๓ (นครสวรรค์, พิจิตร, พิษณุโลก) ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยมี พ.อ. กัญจน์ณัฏฐ์ เพ็ชรแสง ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการ กอ.รมน. เป็นหัวหน้าคณะ ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของ กอ.รมน. กับสื่อมวลชนให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของกันและกัน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
กอ.รมน. ร่วมแถลงข่าวการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดรายสำคัญ เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 64 พล.ท. ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. ร่วมแถลงข่าวกับ พล.ต.ท. มนตรี ยิ้มแย้ม ผบช.ปส., Mr.Minh T. Nguyen ผู้ช่วยทูตด้านการปราบปรามยาเสพติด DEA, นาย อุดมชัย โลหณุต ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส., พล.ต.ต. สุศักดิ์ ปรักกมะกุล รอง ผบช.ปส., พล.ต.ต. นภดล ศรสำราญ รอง ผบช.ปส. (รายละเอียดเพิ่มเติม) 

 
กอ.รมน.ร่วมอำนวยความสะดวกแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 (ตลาดบางแค) ให้เกิดความปลอดภัยรับเทศกาลสงกรานต์ ๖๔ วันนี้ (๑๖ มี.ค.๖๔) พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน.ได้แถลงว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค. ๖๔ ในเขตบางแค บริเวณพื้นที่ตลาดสดจำนวน ๖ แห่ง (รายละเอียดเพิ่มเติม)

 

 

  
กอ.รมน.ร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจ การปฏิบัติตัวก่อน - หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนในประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 64  โฆษก กอ.รมน. ได้เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ถือว่าเป็นโรคติดต่ออุบัติใหม่ ที่มีการระบาดไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุข เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศเป็นอย่างมาก รัฐบาลจึงมีนโยบายใช้วัคซีนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ควบคู่กับมาตรการป้องกันอื่นๆ (รายละะเอียดเพิ่มเติม)

 

 
กอ.รมน. จัดกิจกรรมการตรวจร่างกายประจำปีให้กับข้าราชการและลูกจ้าง กอ.รมน. (ส่วนกลาง) ประจำปี ๒๕๖๔ (รายละเอียดเพิ่มเติม)

 

 

กอ.รมน. จัดงานวันไทยอาสาป้องกันชาติ ประจำปี 2564 เนื่องในวันไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) (รายละเอียดเพิ่มเติม) 

*******************