วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ศปป.2 กอ.รมน. พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม แคมป์คนงาน รพ.กรุงเทพ  และ ชุมชนซอยสัมพันธ์ ชมภาพเพิ่มเติม


ผู้แทนหน่วย ศปป.2 กอ.รมน. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบและจับกุมแรงงานต่างด้าว และผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ชมภาพเพิ่มเติม


ศปป.2 กอ.รมน. เดินทางลงพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 2 สย.1 เพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่ชุดปฏิบัติการ ตามแผนงาน ปี 65 (เพิ่มเติม) ชมภาพเพิ่มเติม


 

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ผู้แทนหน่วย ศปป.2 กอ.รมน. ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการพัฒนาพื้นที่และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชนในพื้นที่ตามชายแดน ณ วัดสามัคคีนิยมสงเคราะห์ ชมภาพเพิ่มเติม

    

 

ผู้แทนหน่วย ศปป.2 กอ.รมน. เข้าร่วมพิธีมอบธงครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติด ณ บ้านหาดคำ ม.2 ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย ชมภาพเพิ่มเติม
 
    

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ศปป.2 กอ.รมน. มอบนโยบายการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาพื้นที่และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ตามชายแดน ชมภาพเพิ่มเติม 

ศปป.2 กอ.รมน. กรุณาเป็นประธานการเปิดประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.จังหวัด ลำพูน ปราจีนบุรี และสระแก้ว ชมภาพเพิ่มเติม

    

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ศปป.2 กอ.รมน. เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ(กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ชมภาพเพิ่มเติมวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

 ศปป.2 กอ.รมน. เข้าร่วมประชุมบูรณาการและขับเคลื่อนการบริหารจัดการชายแดนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ชมภาพเพิ่มเติม


 

ศปป.2 ปันสุข ชมภาพเพิ่มเติม

    

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ศปป.2 กอ.รมน. มอบนโยบายการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาพื้นที่และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ตามชายแดน ชมภาพเพิ่มเติม

    


 

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ศปป.2 กอ.รมน. ลงตรวจพื้นที่แนวชายแดนด่านสิงขร ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

ชมภาพเพิ่มเติม

    

 ศปป.2 กอ.รมน. ลงพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 4 สย.1 มอบนโยบายการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ตามชายแดน ชมภาพเพิ่มเติม

   

 ตรวจพื้นที่ท่าเรือระนอง เกาะสอง ท่าเรือแกรนอันดามัน จ.ระนอง

ชมภาพเพิ่มเติม

    

 ตรวจพื้นที่ชายแดนริมแม่น้ำกระบุรีช่องทางท่าข้ามอำเภอกระบุรี จ.ระนอง

ชมภาพเพิ่มเติม

  

วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานฯ อบมรมการใช้แอปพลิเคชั่นตรวจสอบการกระทำผิดกรณีสถานที่เล่นการพนันเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายละเอียดเพิ่มเติม