วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

“Happy birthday to you”
“ครอบครัวเดียวกัน..ครอบครัว 20CC-ISOC”
ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. มอบของขวัญและการ์ดอวยพรวันเกิดพร้อมกับจัดกิจกรรมเป่าเค้ก ร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้กับ น.อ.หญิง วิชุตา วารุณประภา ร.น. ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือน ก.ค. 63 (เพิ่มเติม)


วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. ได้นำเสื้อยืดคอกลมมามอบให้กับกำลังพล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน (เพิ่มเติม)

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ผบ.ทบ. มอบหมายให้ ผอ.ศปป.2 ปรมน.ทบ. เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด (เพิ่มเติม)


วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

พล.ท. ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. พร้อมคณะ ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มเฉพาะ รายการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติฯ ประจำปี 2563


ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. พร้อมคณะ ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มเฉพาะ รายการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติฯ ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)


วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. พร้อมคณะ ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการตรวจเยี่ยมและเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนหมู่บ้านเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดตามชายแดนของ กอ.รมน. ให้กับชุดปฏิบัติการ ชพส., ชบข. และ ชวกม. พื้นที่ กอ.รมน.ภาค 4 สย.1 (เพิ่มเติม)


ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. พร้อมคณะ ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการติดตามสถานการณ์แรงงานต่างด้าวโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดียและผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งทางบกและทางทะเล (เพิ่มเติม)


ศปป.2 กอ.รมน. โดย พล.ท.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. ได้จัดการฝึกอบรมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 4 จ.นครศรีธรรมราช

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. ได้จัดการฝึกอบรมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 4 จ.นครศรีธรรมราช (เพิ่มเติม)


วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณเบิกจ่ายแทนกันจากสำนักงาน ป.ป.ส.และแผนการปฏิบัติงานของงบประมาณปี 2563 (เพิ่มเติม)


วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (คบต.) ครั้งที่ 3/2563 (เพิ่มเติม)


วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. ได้นำเสื้อโปโลมามอบให้กับกำลังพล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน (เพิ่มเติม)
ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. ได้รับมอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย แบบ Smart Temperature face recognition จาก หจก.ทราฟฟิค เซนเตอร์ (TRAFFIC CENTER LIMITED PARTNERSHIP) (เพิ่มเติม)
      

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

การตรวจเยี่ยมเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านการป้งกันและปราบปรามยาเสพติด โดย พล.ท. ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 และคณะฯ วันที่ 15 ก.ค. 63 ณ ศมพ.อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานการประชุม นขต.ศปป.2 กอ.รมน. (เพิ่มเติม)
     

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563


ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. พร้อมคณะ ลงพื้นที่ จ.ปทุมธานี เพื่อตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.จ.ปทุมธานี และเป็นประธานการประชุม เรื่อง สถานการณ์ด้านแรงงานต่างด้าว ผู้หลบหนีเข้าเมืองและการค้ามนุษย์ งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการจัดระเบียบสังคม (เพิ่มเติม)
    

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ศปป.2 กอ.รมน. โดย พล.ท.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. ได้จัดการฝึกอบรมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 2 จ.มุกดาหาร
ศปป.2 กอ.รมน. โดย พล.ท.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. ได้จัดการฝึกอบรมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 2 จ.มุกดาหาร (เพิ่มเติม)
      

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. และคณะฯ เดินทางเข้าหารือข้อราชการ กับคณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม (เพิ่มเติม)
      
“Happy birthday to you” (birthday cake)(blowing out candle)

“ครอบครัวเดียวกัน..ครอบครัว 20CC-ISOC” (เพิ่มเติม)
    

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. มอบประกาศนียบัตรแก่กำลังพลที่มีความประพฤติดีอยู่ในวินัย และมีการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำเดือน มิ.ย. 63 (เพิ่มเติม)
ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. ได้นำเสื้อคลุมและหน้ากากอนามัยแบบผ้ามามอบให้กับกำลังพล (เพิ่มเติม)
ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) ณ ห้องประชุม สบข.กอ.รมน. (เพิ่มเติม)

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. พร้อมคณะ เดินทางไปเยี่ยม ตม.จ.นครพนม (เพิ่มเติม)
ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมฯ และมอบใบประกาศนียบัตรฯ ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย (เพิ่มเติม)

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม)