วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

 “Happy birthday to you” 

“ครอบครัวเดียวกัน..ครอบครัว 20CC-ISOC” 

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. พร้อมด้วย รอง ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. มอบของขวัญและการ์ดอวยพรวันเกิดพร้อมกับจัดกิจกรรมเป่าเค้ก ร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้กับกำลังพลที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือน ก.พ. 64 (รายละเอียดเพิ่มเติม)

  

 

"แบ่งปัน วันสุข"
ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. นำเครื่องบริโภคมามอบให้กับกำลังพล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และลดค่าใช้จ่ายในการครองชีพของกำลังพล ณ หน้าห้องประชุม ศปป.2 กอ.รมน. (รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  

 
 

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เข้าร่วมประชุมสรุปสถานการณ์และผลการปฏิบัติที่สำคัญประจำวัน (MB) ผ่านระบบ VTC ณ ห้องประชุม ศปป.2 กอ.รมน. (รายละเอียดเพิ่มเติม)
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ และร่วมแสดงความยินดีกับกำลังพลของ ศปป.2 กอ.รมน. ณ ห้อง ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. (รายละเอียดเพิ่มเติม)

  

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบการกระทำความผิดกรณีสถานที่เล่นการพนันเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปทุมวัน กทม. (รายละเอียดเพิ่มเติม)

  


 ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบเส้นทางการเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด ณ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ถ.แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง กทม. (รายละเอียดเพิ่มเติม)

  วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

 ทศพิธราชธรรม

2. "ศีล"

    ความประพฤติดีงาม เป็นความดีงามของกาย วาจา ใจ ที่ประชาชนจะเห็นได้ในทุกพระราชจริยวัตรของในหลวงทั้งกาย วาจา และพระราชหฤทัยของพระองค์ท่านเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน ทั้งยังหมายถึงศีลในการปกครอง อันได้แก่กฎหมายและนิติราชประเพณี และในทางศาสนา ที่พระองค์ทรงออกผนวชเพื่อศึกษาและปฏิบัติพระธรรมวินัย ทั้งอุทิศพระราชกุศลพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย (เพิ่มเติม)


 

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. มอบโอวาท และอวยพร ให้แก่ ร.ต.หญิง ปารมิตา ศรีมณียงค์ นกร.ศปป.2 ปรมน.ทบ. ที่เข้ารายงานตัวเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ยังหน่วยงานใหม่ ณ ห้องทำงาน ศปป.2 กอ.รมน. (เพิ่มเติม)


วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. และคณะลงพื้นที่ กกล.นเรศวร เพื่อมอบแนวและความรู้ในเรื่องการจัดตั้งหมู่บ้านแกน (CORE VILLAGE) ตามแผนงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหมู่บ้านตามแนวชายแดนไทย ปี 2564 (เพิ่มเติม)

  

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. นำกำลังพล ศปป.2 กอ.รมม. เข้าฟังการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ Smart Soldier ยุคโควิด-19 ของ ศปป.2 กอ.รมน (เพิ่มเติม)


ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. นำกำลังพลทดสอบร่างกายประจำปี ครั้งที่ 1/64 (เพิ่มเติม)


วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

 ผอ.ศปป.2 แจกเสื้อกีฬาคอปกให้กับกำลังพลฯ (เพิ่มเติม)


ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานการประชุม Application "Inspection Foreign Worker" (เพิ่มเติม)

  

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานการประชุม ประจำเดือน ก.พ. 64 ณ ห้องประชุม ศปป.2 กอ.รมน. (เพิ่มเติม)
 ทศพิธราชธรรม

1. ทาน

การให้ การเสียสละ หมายถึง การเสียสละพระราชทรัพย์ เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทั้งในด้านบำรุงพระพุทธศาสนาและบรรเทาความยากไร้ ให้ประชาชนอยู่เป็นกิจวัตร ทั้งยังทรงเป็นผู้นำในการบริจาคพระราชทรัพย์เพื่อช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก จากภัยธรรมชาติหลายต่อหลายครั้ง นอกจากทรัพย์แล้ว ทาน ของในหลวงยังหมายถึงพระราชทานความรู้ เพื่อประชาชนจะได้ใช้เป็นเครื่องมือเลี้ยงชีพได้อย่างยั่งยืน

 


วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

 ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานหารือการทำงานด้านการค้ามนุษย์ ร่วมกับทีมงานวิจัยฯ ของคณะที่ปรึกษา ผอ.รพ.รร.6/อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก (เพิ่มเติม)


วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

 ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นผู้แทน ลธ.กอ.รมน. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 (เพิ่มเติม)


 

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

 ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. ลงพื้นที่ จ.ปัตตานี เพื่อรับฟังการปฏิบัติงานของครอบครัวสภาสันติสุขตำบลมะนังยง (เพิ่มเติม)


ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. และคณะ ลงพื้นที่ จ.ปัตตานี เป็นประธานการประชุมและรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด ปี 2564 (เพิ่มเติม)

  


วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

 ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมวางแผนดำเนินการแก้ไขปัญหาและติดตามเรื่องเร่งด่วนจากการรายงาน 1374 (เพิ่มเติม)


ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมสรุปสถานการณ์และผลการปฏิบัติที่สำคัญประจำวัน (เพิ่มเติม)