วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564

 ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. และคณะ เข้าพบ พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เพื่อเยี่ยมคำนับ และหารือข้อราชการในด้านต่างๆ (รายละเอียดเพิ่มเติม)


วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2564

ผอ.ศปป. 2 กอ.รมน. ร่วมกับ ผบช.ปส., ผู้ช่วยทูตด้านการปราบปรามยาเสพติด DEA, ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส., รอง ผบช.ปส.,  รอง ผบช.ปส. แถลงข่าวการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดรายสำคัญ (รายละเอียดเพิ่มเติม)


วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นผู้แทน ลธ.กอ.รมน. ศึกษาดูงานของคณะอนุกรรมการสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2564 (รายละเอียดเพิ่มเติม)