วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. มอบประกาศนียบัตรแก่กำลังพลที่มีความประพฤติดีอยู่ในวินัย และมีการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำเดือน มิ.ย. 63 (เพิ่มเติม)
ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. ได้นำเสื้อคลุมและหน้ากากอนามัยแบบผ้ามามอบให้กับกำลังพล (เพิ่มเติม)
ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) ณ ห้องประชุม สบข.กอ.รมน. (เพิ่มเติม)

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. พร้อมคณะ เดินทางไปเยี่ยม ตม.จ.นครพนม (เพิ่มเติม)
ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมฯ และมอบใบประกาศนียบัตรฯ ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย (เพิ่มเติม)