วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565

 ศปป.2 กอ.รมน. ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 

ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th


 

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ผอ.ศปป.2ฯ เป็นผู้แทน ลธ.กอ.รมน. ร่วมเปิดปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม)


 

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565