วันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566

กอ.รมน.ภาค3 สย.2 โดย ชพส.3217 บูรณาการร่วมกับ อบต.ชนแดน และคณะกรรมการหมู่บ้าน พร้อมด้วยประชาชนบ้านสบพาง จัดกิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1 ณ หอประชุม บ.สบพาง หมู่ 6 ต.ชนแดน อ.สองแคว จว.น.น.

รอง ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นผู้แทน เลขาธิการ กอ.รมน./คณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิด พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมศรียานนท์ สตช.