วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

วันที่ 27 ก.ค. 66 ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ข้าราชการ กอ.รมน. ร่วมพิธี เพิ่มเติม

   วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2566


ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน. ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 23 – 29 กรกฎาคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

👉 ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. ร่วมคณะทำงานตรวจติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา โดยมี นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้นำคณะฯ เพิ่มเติม

   


วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมและตรวจติดตาม การดำเนินงามตามแผนงาน/โครงการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด การพัฒนาพื้นที่ และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่เกาะกูด เพิ่มเติม

   

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ศปป.2 กอ.รมน. จัดการประชุมติดตามผลการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมืองห้วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม