วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เข้าร่วมการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามปฏิบัติการลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติด ณ สำนักงาน ป.ป.ส. เพิ่มเติมวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2566 (เพิ่มเติม)

   

วันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. ร่วมการแถลงข่าวจับกุมเครือข่ายยาบ้ารายใหญ่ ยึดยาบ้า 11,720,000 เม็ด ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 บช.ปส. (เพิ่มเติม)วันพุธที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ศปป.2 กอ.รมน. เข้าร่วมการประชุมการเปิดศูนย์ PSDP-Hub และศูนย์ DLET-Hub เป็นการร่วมมือกันระหว่าง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านกลไกการพัฒนาศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญและศูนย์กลางด้านความรู้ (เพิ่มเติม)