วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

  ศปป.2ฯ 

#ปันสุข #ปันน้ำใจ #สร้างรอยยิ้ม

ศปป.2 กอ.รมน. ร่วมจัดนิทรรศการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน สามารถติดต่อขอเข้ารับการรักษายาเสพติด ได้สะดวก รวดเร็ว ผ่านช่องทาง 1374 รายละเอียดเพิ่มเติม


วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ศปป.2 กอ.รมน. จัดกำลังพลเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการบริจาคโลหิต "90 พรรษา 90 ล้านซีซี รายละเอียดเพิ่มเติม