วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564

 “Happy birthday to you”
“ครอบครัวเดียวกัน..ครอบครัว 20CC-ISOC”
ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. พร้อมด้วย รอง ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. มอบของขวัญและการ์ดอวยพรวันเกิดพร้อมกับจัดกิจกรรมเป่าเค้ก ร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้กับกำลังพลที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือน ม.ค. 64 นี้ และ แจกเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ลดค่าใช้จ่ายในการครองชีพ ณ ห้องประชุม ศปป.2 กอ.รมน.

#กำลังใจคือสิ่งสำคัญ
#สุขสันต์วันเกิด

(เพิ่มเติม)


 

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. และคณะ เข้าพบ นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เพื่อเยี่ยมคำนับ และหารือข้อราชการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาระกิจของหน่วย (เพิ่มเติม)

  

วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. มอบแนวทางการลงพื้นที่ปฏิบัติงานการจัดตั้งหมู่บ้านแกน (CORE VILLAGE) ตามแผนงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหมู่บ้านตามแนวชายแดนไทย ปี 2564 (เพิ่มเติม) 

วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานรับมอบการสนับสนุนซ่อมแซมสำนักงาน ศปป.2 กอ.รมน. จากคุณ ภารดี วรเกริกกุลชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัทโอเวอร์ซีส์ คาร์บอนไรเซอร์ จำกัด ณ ห้องประชุมศปป.2 กอ.รมน. สวนรื่นฤดี กทม. (เพิ่มเติม)

  

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธาน ตรวจสอบความพร้อม eMENSCR แผนงาน/โครงการ ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม)


วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เข้าร่วมประชุมชี้แจงคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2564 (เพิ่มเติม)

  

 

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว(คบต.)ครั้งที่ 1/2564 (เพิ่มเติม)


วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564

 ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมติดตามงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม)

  

วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. พร้อมคณะข้าราชการฯ เข้าอวยพรและรับพรปีใหม่จาก อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2564 (เพิ่มเติม)


ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. นำข้าราชการฯ เข้าอวยพรและรับพรปีใหม่ จาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2564 (เพิ่มเติม)


ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. นำข้าราชการฯ เข้าอวยพรและรับพรปีใหม่ จาก อธิบดีกรมการจัดหางาน เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2564 (เพิ่มเติม)


วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. พระราชทานกราบทูลฯ ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพรเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารหอพระสมุดกองงาน 905 สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต (เพิ่มเติม)

  

วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2564

 ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติตามมาตรการการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จว.ส.ค เพิ่มเติม

  


 

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564

 คณะนายทหาร ศปป.2 กอ.รมน. เข้าอวยพร และรับพรปีใหม่จาก ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2564 (เพิ่มเติม)

  

 คณะนายทหาร (เตรียมทหาร รุ่น 24) เข้าอวยพร และรับพรปีใหม่ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2564 (เพิ่มเติม)

  

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. นำข้าราชการฯ เข้าอวยพรและรับพรจาก เลขาธิการ ป.ป.ส. เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2564 (เพิ่มเติม)

  

 ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. นำข้าราชการฯ เข้าอวยพรและรับพรจาก เสธ.ทบ./ลธ.กอ.รมน. เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2564 (เพิ่มเติม)


ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. นำข้าราชการฯ เข้าอวยพรและรับพรจาก ผช.ผบ.ทบ. เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2564 (เพิ่มเติม)

  

 


 ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมสรุปสถานการณ์และผลการปฏิบัติที่สำคัญประจำวัน (เพิ่มเติม)