ภาพบรรยากาศ พิธีมอบรางวัลเกียรติยศหมู่บ้านเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ตามชายแดน ( CORE VILLAGE) เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 64 ในงานแสดงผลการปฏิบัติงานและแถลงแผนการปฎิบัติงาน ประจำปี ของ กอ.รมน. ณ สโมสร ทบ. วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โดยมี นายกรัฐมนตรี/ผอ.รมน. เป็นประธานในการจัดงานฯ พร้อมทั้งได้มอบนโยบายการปฏิบัติของ กอ.รมน. ประจำปี 2565