วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. ได้มอบหมายให้ รอง ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. และคณะฯ เดินทางไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2563 ของหน่วย ศอ.ปส.ชอน. ณ ทก.กกล. สุรนารี (เพิ่มเติม)
      

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคำนับ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อหารือข้อราชการร่วมกัน และเดินทางไปตรวจเยี่ยม ศอ.ปส.ชอน. (เพิ่มเติม)

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. ได้นำเครื่องบริโภคมามอบให้กับกำลังพล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และลดค่าใช้จ่ายในการครองชีพของกำลังพล (เพิ่มเติม)
      

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. ได้มอบหมายให้ รอง ผอ.ศปป.2 กอ.รมน.(สปส.) เป็นผู้แทน ในการเดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม)
ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคำนับ ผู้ว่าราชการ จ.สระแก้ว เพื่อหารือข้อราชการร่วมกัน (เพิ่มเติม)
ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม กอ.รมน.ภาค 1 สย.1 กกล.บูรพา จ.สระแก้ว (เพิ่มเติม)

วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. ได้นำวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ จาก รพ.ศิริราช นำมาฉีดให้กับกำลังพล ศปป.2 กอ.รมน. ซึ่งช่วงนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนเป็นฤดูกาลระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ และในสถานการณ์โรคโควิด-19 (เพิ่มเติม)
          
ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. พร้อมคณะ  ร่วมกับ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม คณะกรมโรงงานอุตสาหกรรม, และคณะสำนักงาน ป.ป.ส. ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมสถานที่จัดเก็บสารโซเดียมไซยาไนด์ ณ บริษัท ซีเอ็ม เทด เทรดดิ้ง จำกัด จ.สมุทรปราการ (เพิ่มเติม)

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ศปป.2 กอ.รมน.ลงพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 1  สย.2 ตรวจเยี่ยมประเมินผลการปฏิบัติงานของ ชพส.1203 ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี (เพิ่มเติม)
ศปป.2 กอ.รมน.ลงพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 1  สย.2 ตรวจเยี่ยมประเมินผลการปฏิบัติงานและมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ ชพส., ชบข.และ ชวกม.ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี (เพิ่มเติม)
ศปป.2 กอ.รมน.ลงพื้นที่บูรณาการประสานงานเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราปรามยาเสพติด, การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวฯ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี (เพิ่มเติม) 

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563


ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. พร้อมคณะ ลงพื้นที่ จ.จันทบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมี รอง ผบ.กปช.จต./รอง ผอ.รมน.ภาค 1 สย.3 ให้การต้อนรับ (เพิ่มเติม)
    

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. พร้อมคณะ เดินทางเข้าเยี่ยมคำนับ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 (เพิ่มเติม)

วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563

 ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. พร้อมคณะ ลงพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการแก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มแรงงานต่างด้าว รายการตรวจสอบ และจับกุมแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย (เพิ่มเติม)
     
วันพุธที่ 17 มิ.ย. 63 เวลา 13.30 ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. ลงพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อติดตามการดำเนินงาน ภารกิจ ทั้ง 3 ด้าน คือ งานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด, งานป้องกัน แก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์, งานการจัดระเบียบสังคม
รอง ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคํานับ ผวจ.ชลบุรี เพื่อประสานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางสังคม (เพิ่มเติม)
รอง ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. และคณะร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัด ฉ.ช. และทีมสหวิชีพ ลงพื้นที่ ตรวจสอบ แรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา (เพิ่มเติม)