วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565

ศปป.2 กอ.รมน. เข้าหารือข้อราชการและอวยพร นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ ห้องรับรอง กระทรวงแรงงาน ดินแดง กทม.

ชมภาพเพิ่มเติม

  

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565

วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565

 

 
ศปป.2 กอ.รมน. ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 8 มกราคม 2565 

ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ 

www.royaloffice.th 

ระหว่างวันที่ 7 - 9 มกราคม2565