วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565

 “Happy birthday to you”

“ครอบครัวเดียวกัน..ครอบครัว 20CC-ISOC”

#กำลังใจคือสิ่งสำคัญ

#สุขสันต์วันเกิด


 

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565

ศปป.2 กอ.รมน. เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะทำงานประสานงานเพื่อเตรียมการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานการณ์โควิด - 19 ครั้งที่ 4/65 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(ศรีสมาน) รายละเอียดเพิ่มเติม