วันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานร่วมรับฟังแถลงผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และเป็นประธานในพิธีปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการงานเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ณ ห้องประชุม รร.เฮอร์มิเทจ จังหวัด น.ม. (รายละะอียดเพิ่มเติม)

  

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. มอบหมายให้ รอง ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. มอบเครื่องบริโภค (ข้าวสาร) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ลดค่าใช้จ่ายในการครองชีพ ให้กับกำลังพล (รายละเอียดเพิ่มเติม) 

  

วันอังคารที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. และคณะ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อเยี่ยมคำนับ และหารือข้อราชการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาระกิจของหน่วย ณ ห้องรับรองสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (รายละเอียดเพิ่มเติม)

  

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. และคณะฯ เข้าเยี่ยมคำนับ ผวจ.แม่ฮ่องสอน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อราชการร่วมกัน (รายละเอียดเพิ่มเติม)

  

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เข้าร่วมประชุม(ร่าง)แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการ กรณีบุคคลชาวเมียนมาเดินทางเข้าไทยตามแนวชายแดน โดยมี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ สมช. ทำเนียบรัฐบาล กทม. (รายละเอียดเพิ่มเติม) 
วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564

 ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. พร้อมด้วย ผช.ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. มอบเครื่องอุปโภค (น้ำยาปรับผ้านุ่ม, ผงซักฟอก) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ลดค่าใช้จ่ายในการครองชีพ ให้กับกำลังพล ณ ศปป.2 กอ.รมน. (รายละเอียดเพิ่มเติม)

  

วันอังคารที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. และคณะ เดินทางลงพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 3 สย.2 เพื่อตรวจการฝึกการจัดกำลังส่วนควบคุม บังคับบัญชา และส่วนปฏิบัติการ ณ รร.บ้านอรุโณทัย ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (รายละเอียดเพิ่มเติม)

  

วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564

 ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. และคณะ เข้าพบ พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เพื่อเยี่ยมคำนับ และหารือข้อราชการในด้านต่างๆ (รายละเอียดเพิ่มเติม)


วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2564

ผอ.ศปป. 2 กอ.รมน. ร่วมกับ ผบช.ปส., ผู้ช่วยทูตด้านการปราบปรามยาเสพติด DEA, ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส., รอง ผบช.ปส.,  รอง ผบช.ปส. แถลงข่าวการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดรายสำคัญ (รายละเอียดเพิ่มเติม)


วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นผู้แทน ลธ.กอ.รมน. ศึกษาดูงานของคณะอนุกรรมการสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2564 (รายละเอียดเพิ่มเติม)


วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564

 ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เข้าพบ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเยี่ยมคำนับ และหารือข้อราชการในด้านต่างๆ (รายละเอียดเพิ่มเติม)


วันพุธที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564

 ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. ลงพื้นที่ ชพส.2201 และ 2202 อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ ฟังบรรยายสรุปจาก หน.ชุด ชพส. (รายละเอียดเพิ่มเติม)

 

วันอังคารที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมทีมสหวิชาชีพฯ เรื่องความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินฯ, การป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผู้หลบหนีเข้าเมืองและการค้ามนุษย์, การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (รายละเอียดเพิ่มเติม)

วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564

 “Happy birthday to you”
“ครอบครัวเดียวกัน..ครอบครัว 20CC-ISOC” 

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. มอบของขวัญและการ์ดอวยพรวันเกิดพร้อมกับจัดกิจกรรมเป่าเค้ก ร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้กับ พล.ต. กฤษฎากรณ์ กรณ์ศิลป หน.สำนักงาน รอง ลธ.กอ.รมน.ที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันที่ 8 มี.ค. 64 (รายละเอียดเพิ่มเติม)


 ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมสรุปสถานการณ์และผลการปฏิบัติที่สำคัญประจำวัน (MB) ผ่านระบบ VTC (รายละเอียดเพิ่มเติม)

  

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564

วันปันสุข ปันน้ำใจ สร้างรอยยิ้ม ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. พร้อมด้วย รอง ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. มอบเครื่องอุปโภค (น้ำยาปรับผ้านุ่ม, น้ำยารีดผ้า, น้ำยาล้างจาน) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ลดค่าใช้จ่ายในการครองชีพ ให้กับกำลังพล (รายละเอียดเพิ่มเติม)วันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. จัดบูรณาการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืนในพื้นที่ จ.ระยอง (รายละเอียดเพิ่มเติม)

  

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เดินทางไปเยี่ยมศูนย์จัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ตลาดดิโอโซน อ.เมือง จ.ระยอง (รายละเอีบดเพิ่มเติม)ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมแบบมีส่วนร่วม เพื่อระดมความคิดเห็น รับฟังปัญหาและหาหนทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน ในพื้นที่ กอ.รมน.จ.ระยอง (รายละเอียดเพิ่มเติม)


ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. และคณะ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เพื่อเยี่ยมคำนับ และหารือข้อราชการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาระกิจของหน่วย ณ ห้องรับรองสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ศาลากลางจังหวัดระยอง (รายละเอียดเพิ่มเติม)

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564

 ศปป.2. กอ.รมน. จัดกิจกรรม "02 สัมพันธ์ 64" ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 6 อาคาร สก.ทบ. (รายละเอียดเพิ่มเติม)

  

   “Happy birthday to you”

“ครอบครัวเดียวกัน..ครอบครัว 20CC-ISOC”

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. มอบของขวัญและการ์ดอวยพรวันเกิดพร้อมกับจัดกิจกรรมเป่าเค้ก ร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้กับ พล.ต.สมเกียรติ มาลากรณ์ รอง ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. ที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันที่ 1 มี.ค. 64 นี้ ณ ศปป.2 กอ.รมน.