วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563

 พล.ท. ธนณัฐ  ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. มอบของขวัญและการ์ดอวยพรวันเกิดพร้อมกับจัดกิจกรรมเป่าเค้ก ร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้กับ พล.ต.ศุรพงษ์ ชำนิยันต์ รอง ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือน ต.ค. 63 นี้ ณ ศปป.2 กอ.รมน. (เพิ่มเติม)


วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563

 พล.ท. ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร และร่วมแสดงความยินดี กับ พ.อ.อ.เสถียร ปานเพ็ชร์ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

“Happy birthday to you”
“ครอบครัวเดียวกัน..ครอบครัว 20CC-ISOC”

พล.ท. ธนณัฐ  ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. มอบของขวัญและการ์ดอวยพรวันเกิดพร้อมกับจัดกิจกรรมเป่าเค้ก ร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้กับ กำลังพลที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือน ต.ค. 63 นี้ ณ ห้องประชุมศปป.2 กอ.รมน.
#กำลังใจคือสิ่งสำคัญ 
#สุขสันต์วันเกิด


 

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อมูลการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนคนต่างด้าว ครั้งที่ 1/2564 (เพิ่มเติม)


วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ผอ.ศปป.2 ปรมน.ทบ. เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับกำลังพลของหน่วยฯ  ณ ห้องประชุม ศปป.2ฯ (เพิ่มเติม) 

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมสรุปสถานการณ์ด้านการข่าวประจำวัน กอ.รมน. (เพิ่มเติม)
วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563

 ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (คบต.) ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (เพิ่มเติม) 

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. ได้นำขนมไหว้พระจันทร์ มอบให้กับกำลังพล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน (เพิ่มเติม)