วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

 ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ และร่วมแสดงความยินดีกับกำลังพล  ณ ศปป.2 กอ.รมน. สวนรื่นฤดี กทม. (เพิ่มเติม)วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นผู้แทน ลธ.กอ.รมน.เข้าร่วมการเปิดแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2564  ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.) (เพิ่มเติม)วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการด้านการป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ(สผ.) 419 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เพิ่มเติม