วันที่ 10 ก.พ. 64 เวลา 1300 พล.ท.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานหารือการทำงานด้านการค้ามนุษย์กับทีมงานวิจัยฯ พล.ต.หญิง อังคณา สุเมธสิทธิกุล ที่ปรึกษา ผอ.รพ.รร.6/อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ณ ห้องประชุม ศปป.2 กอ.รมน. สวนรื่นฤดี กทม.