ขอแสดงความยินดี

วันที่ 11 มิ.ย. 64 เวลา 0930

พล.ท.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. ประดับเครื่องหมายยศ และให้โอวาทแสดงความยินดี กับ พ.อ.(พ) วีรพล จันทร์ดี, พ.ท.หญิง บุญญิสา รอดเอี่ยม ที่ได้รับการแต่งตั้งยศสูงขึ้น ณ ห้องปฏิบัติงาน ผอ.ศปป.2 กอ.รมน.