วันที่ 12 ต.ค. 66 พล.ท. จิรวัฒน์ นาคะรัตน์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2566 ณ กอ.รมน. (สวนรื่นฤดี) กทม. โดยมีลำดับพิธีดังนี้

                         0730    พิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 20 รูป

                         0800    พิธีสวดพระพุทธมนต์ บำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลฯ

                         0830    พิธีวางพวงมาลา และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากร

                                      จบพิธี