วันอังคารที่ 15 ธ.ค. 63 เวลา 13.30 น.

พล.ท. ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ และร่วมแสดงความยินดีกับกำลังพลของ ศปป.2 กอ.รมน. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 1 นาย คือ จ.ส.ท. ณัฐพงษ์ เย็นอังกูร (เป็น จ.ส.อ.) ณ ห้อง ผอ.ศปป.2 กอ.รมน.