วันอังคารที่ 15 ธ.ค. 63 เวลา 10.00 น.

พล.ท.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมเรื่องสื่อประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ ผู้แทน ททบ.5 ณ ห้องประชุม ศปป.2 กอ.รมน.