#วันปันสุข #ปันน้ำใจ #สร้างรอยยิ้ม

16 ก.ค. 64 ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. ได้นำปลาซาร์ดีนในซอสมะเขือเทศ โรซ่า มามอบให้กับกำลังพล ศปป.2 กอ.รมน. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และลดค่าใช้จ่ายในการครองชีพ