วันที่ 16 ก.พ.64,1000-1130 พล.ท. ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. นำกำลังพลฯ เข้าฟังการบรรยายพิเศษจาก พล.ต.หญิง อังคนา สุเมธสิทธิกุล วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา ผอ.รพ.รร.6/อดีต ผอ.วิทยาลัยพยาบาล ทบ.เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ Smart Soldier ยุคโควิด-19 ของ ศปป.2 กอ.รมน ณ ห้องประชุม อาคารรื่นฤดี ชั้น 3 กอ.รมน. (สวนรื่นฤดี)