วันพฤหัสบดี ที่ 1 ต.ค. 63, 1430
พล.ท.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. ได้นำขนมไหว้พระจันทร์ มอบให้กับกำลังพล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน ณ หน้าห้องประชุม ศปป.2 กอ.รมน.