วันที่ 1 เม.ย. 65 เวลา 13.00 ศปป.2 กอ.รมน. เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะทำงานประสานงานเพื่อเตรียมการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานการณ์โควิด - 19 ครั้งที่ 4/65 โดยมี พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ประธานคณะทำงานฯ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(ศรีสมาน) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี