วันอังคาร ที่ 1 ก.ย. 63, 0930 

พล.ท.ธนณัฐ  ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.๒ กอ.รมน. และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย และผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งทางบก และทางทะเล ในพื้นที่ กอ.รมน.จังหวัด ก.บ.โดยมี พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่, พ.อ.ชัยพิพัฒน์ รันสูงเนิน รอง ผอ.รมน.จังหวัดกระบี่ ให้การต้อนรับ จากนั้นได้เป็นประธานการประชุมสหวิชาชีพกับส่วนราชที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ศรชล จ.ก.บ. ศรชล.ภาค 3, จัดหางาน จ.ก.บ., ตรวจคนเข้าเมือง จ.ก.บ., แรงงาน จ.ก.บ., ศูนย์ป้องกันและปราบปราม จ.ก.บ., พ.ม.จ.ก.บ., เจ้าท่า จ.ก.บ., ประกันสังคม จ.ก.บ., สวัสดิการและคุ้มครองจ.ก.บ., แพทย์สาธารณสุข จ.ก.บ., ขนส่ง จ.ก.บ. พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปจาก กอ.รมน.จ.ก.บ. ถึงสถานการณ์ด้านการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดียและผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งทางบกและทางทะเล, ปัญหายาเสพติด และแรงงานต่างด้าว ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกระบี่ เลขที่ 5 ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่