วันที่ 2 เมษายน 2564 พลโท ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. พร้อมคณะฯ พระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพรเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง