วันพุธ ที่ 20 ม.ค. 64 เวลา 1330 พล.ท.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เข้าร่วมประชุมชี้แจงคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของแผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงโดยมี พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สว.) หมายเลข 418 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) กทม.