วันที่ 20 ธ.ค. 66 พล.ต. นวกร สงวนศักดิ์โยธิน รอง ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นผู้แทน เลขาธิการ กอ.รมน./คณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิด พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมศรียานนท์ สตช. เพื่อหารือแนวทางมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 โดยมี พล.ต.ท.อัครเดช พิมลศรี ผช.ผบ.ตร. ผู้แทน ผบ.ตร./ประธานคณะอนุกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม