วันที่ 20 ต.ค. 63, 1300 พล.ท.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อมูลการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนคนต่างด้าว ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว ชั้น 2 กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน