วันพุธ ที่ 20 ม.ค. 64 เวลา 1000 พล.ท.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว(คบต.)ครั้งที่ 1/2564 เพื่อให้การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยรอบคอบเหมาะสมกับสถานการณ์ที่ค่อนข้างมีความรุนแรงในปัจจุบัน โดยมี นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน ดินแดง กทม.