วันปันสุข ปันน้ำใจ สร้างรอยยิ้ม

20 พ.ค. 64, ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. ได้กรุณานำแพรแถบฯ มามอบให้กับกำลังพล ศปป.2 กอ.รมน. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน