เมื่อ  23 มี.ค. 64 เวลา 0900  พล.ท. ธนณัฐ  ยังเฟื่องมนต์  ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. และคณะฯ เข้าเยี่ยมคำนับ นายสิริชัย  จินดาหลวง  ผวจ.แม่ฮ่องสอนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อราชการร่วมกัน ในเรื่องปัญหาการค้ามนุษย์, แรงงานต่างด้าว, การหลบหนีเข้าเมือง, การแก้ปัญหายาเสพติดและการจัดระเบียบสังคม หลังจากนั้นเป็นประธานการประชุมร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัด ม.ส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามสถานการณ์ด้านการค้ามนุษย์ ในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งให้แนวทางในการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน