เมื่อวันที่ 23 มี.ค.65 เวลา 10.00 น. ศปป.2 กอ.รมน. ลงพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 4 สย.1 มอบนโยบายการปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม) งานการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหมู่บ้านตามชายแดน ประจำปีงบประมาณ 2565 (CORE VILLAGE) ให้กับ ชพส., ชบข. และ ชวกม. ณ สถานที่ กองทัพน้อยที่ 4 จ.สงขลา