เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 63 เวลา 14.00 น.

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานของกำลังพล ศปป.2 กอ.รมน. ณ ห้องประชุม ศปก.ทบ.(เดิม) ชั้น 2 กอ.รมน. สวนรื่นฤดี กทม. พร้อมทั้งได้จัดให้มีการมอบใบประกาศนียบัตรให้กับกำลังพลที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น มีความประพฤติดีอยู่ในวินัย จำนวน 5 นาย อีกทั้งยังจัดให้มีกิจกรรมอวยพรวันเกิดให้กับกำลังพล ศปป.2 กอ.รมน. ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนสิงหาคม อีกด้วย