วันจันทร์ ที่ 15 ก.พ. 64, 1100 พล.ท.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานการประชุม Application "Inspection Foreign Worker" ตรวจสอบ และจับกุมแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย (จำนวน 30 จังหวัด) ผ่านระบบ VTC ณ ห้องประชุม ศปป.2 กอ.รมน.