วันที่ 25 พ.ค. 64,1400 ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมมอบแนวทางการดำเนินงานฯ ตามโครงการ สปท., สรต. ให้กับ ทีมงาน ททบ.5 ผ่านระบบ (vtc)google meet ณ ห้องประชุม ศปป.2 กอ.รมน.