วันพฤหัสบดี ที่ 25 มิ.ย. 63 เวลา 09.30 น. 
พล.ท. ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม กอ.รมน.ภาค 1 สย.1 กกล.บูรพา จ.สระแก้ว  
โดยมี พล.ต. ธราพงษ์ มะละคำ ผบ.กกล.บูรพา/ผอ.กอ.รมน.ภาค 1 สย.1 ให้การต้อนรับ จากนั้นได้เป็นประธานการประชุมมอบแนวทางการดำเนินงานพร้อมให้ความรู้กับชุดปฏิบัติการ ชพส., ชบข. และ ชวกม. เรื่อง "การขับเคลื่อนหมู่บ้านเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดตามชายแดนของ กอ.รมน. พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ฯ ณ ห้องประชุม กอ.รมน.ภาค 1 สย.1 กกล.บูรพา จ.สระแก้ว