วันที่ 25 มิ.ย.63 เวลา 1300 - 1500 น.
พล.ท. ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. ได้มอบหมายให้ พล.ต.ศุรพงษ์ ชำนิยันต์ รอง ผอ.ศปป.2 กอ.รมน.(สปส.) เป็นผู้แทน ในการเดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563 
ณ ฐานปฏิบัติการ ชพส.1103 บ้านเนินสมบูรณ์ ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปฯ,ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการ,พบปะผู้นำชุมชนและเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชน และในโอกาสนี้ได้แนะนำคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยบูรพา ในฐานะผู้ประเมินจากสถาบันฯภายนอกที่จะเข้าประเมินโครงการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ปีงบฯ 63ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับทราบ โดยผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย