เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 63
พล.ท. ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร และร่วมแสดงความยินดี กับ พ.อ.อ.เสถียร ปานเพ็ชร์ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น