วันที่ 27 ม.ค. 64 เวลา 1330 พล.ท.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. มอบแนวทางการลงพื้นที่ปฏิบัติงานการจัดตั้งหมู่บ้านแกน (CORE VILLAGE) ตามแผนงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหมู่บ้านตามแนวชายแดนไทย ปี 2564 ให้กับ ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน(ชพส.), ชุดวิทยากรกระบวนการเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็ง(ชบข.), ชุดวิทยากรกองทุนแม่ของแผ่นดิน(ชวกม.) ณ สโมสร กรมทหารราบ ที่ 23 จ.นครราชสีมา