วันที่ 27 ก.ค. 66 พล.ท.ศุรพงษ์ ชำนิยันต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ข้าราชการ กอ.รมน. ร่วมพิธี โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีถวายราชสักการะ กล่าวคำถวายพระราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมภายในหน่วยงาน และพื้นที่ชุมชนโดยรอบ ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีที่ทุกคนได้ร่วมมือร่วมใจกันทำประโยชน์เพื่อสังคม อันก่อให้เกิดความรักความสามัคคี สร้างความสุขให้กับชุมชน และสังคมส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน