วันที่ 28 ม.ค. 64 เวลา 0900 พล.ท.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. และคณะ เข้าพบ นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เพื่อเยี่ยมคำนับ และหารือข้อราชการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาระกิจของหน่วย ณ ห้องรับรองสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว จากนั้น ได้เดินทางไปมอบแนวทางการลงพื้นที่ปฏิบัติงานการจัดตั้งหมู่บ้านแกน (CORE VILLAGE) ตามแผนงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหมู่บ้านตามแนวชายแดนไทย ปี 2564 ให้กับ ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน(ชพส.), ชุดวิทยากรกระบวนการเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็ง(ชบข.), ชุดวิทยากรกองทุนแม่ของแผ่นดิน(ชวกม.) ณ ศูนย์การเรียนรู้ ร.12 รอ. ค่ายไพรีระย่อเดช อ.เมือง จ.สระแก้ว