วันปันสุข ปันน้ำใจ สร้างรอยยิ้ม

28 พ.ค. 64, ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. ได้นำไข่ไก่สด มามอบให้กับกำลังพล ศปป.2 กอ.รมน. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติงาน และลดค่าใช้จ่ายในการครองชีพ