วันพุธ ที่ 2 ก.ย. 63, 0930 

พล.ท.ธนณัฐ  ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.๒ กอ.รมน. และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย และผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งทางบก และทางทะเล ในพื้นที่ กอ.รมน.จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต/ผอ.รมน.จังหวัดภูเก็ต, พล.ร.ต.วโรดม สุวารี รอง ผอ.รมน.จังหวัดภูเก็ต(ท) ให้การต้อนรับ จากนั้นได้เป็นประธานการประชุมสหวิชาชีพร่วมกับส่วนราชที่เกี่ยวข้อง พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปกอ.รมน.จ.ภ.ก. ถึงสถานการณ์ด้านการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดียและผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งทางบกและทางทะเล, ปัญหายาเสพติด และแรงงานต่างด้าว ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถ.สุรินทร์ ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต