วันปันสุข ปันน้ำใจ สร้างรอยยิ้ม
2 ก.ค. 64 ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. ได้นำไข่ไก่ มามอบให้กับกำลังพล ศปป.2 กอ.รมน. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และลดค่าใช้จ่ายในการครองชีพ